Aktualności
Zachęcamy do brania udział w akcji krwiodawstwa, która będzie miała miejsce 6 września podczas "Bielany na zdrowie" – pikniku profilaktyczno-sportowego 2014 w Parku Olszyna!
W sobotę, 6 września rozpoczynają się Warszawskie Dni Recyklingu. W każdej warszawskiej dzielnicy, w godz. 10.00-13.00 odbędą się pikniki, na których przyniesione surowce wtórne, ...
Dnia 1 września o godz. 11.00 przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca 75. rocznicę wybuchu II ...
Na początku września (1-7) na sportowych obiektach Akademii Wychowania Fizycznego (ul. Marymoncka 34) rozgrywane będą Mistrzostwa Świata seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym.
Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Rafał Miastowski Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Robert Wróbel Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta Józef ...
Kalendarz wydarzeń
Galerie
Misja Bielany
Kultura Bielany
Nasze Bielany
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - "O pięknie" Zadie Smith
Data: 3 września 2014 godz. 17:30
Bajkodzieło - spotkanie z BAJKĄ HINDUSKĄ
Data: 4 września 2014
Wystawa SMA "Położna w świecie kobiet Sukuma"
Data: 4 września 2014 godz. 08:00
Spotkanie z mieszkańcami dot. planowanego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna
Data: 4 września 2014 godz. 18:00
Zajęcia z eksperymentów
Data: 5 września 2014 godz. 17:30
Dzielnica Bielany to najładniejsza, bogata w zieleń dzielnica Warszawy (28% powierzchni to tereny zielone). Łączy w sobie cechy aglomeracji wielkomiejskiej i obszary nienaruszonej przyrody.

Bielany zajmują powierzchnię ponad 32,33 km2 (6,3% powierzchni miasta stołecznego Warszawy) i położone są w północno-zachodniej części Warszawy, na lewobrzeżnych tarasach Wisły i wysoczyźnie polodowcowej.

Ze względu na dużą ilość terenów leśnych dzielnica często określana jest jako „zielone płuca” Warszawy. Dzięki temu mieszkańcy oraz goście odwiedzający Bielany mogą aktywnie spędzać wolny czas na łonie natury, a dogodne warunki przyrodniczo-krajobrazowe umożliwiają także uprawianie turystyki pieszej i rowerowej.
Misja Bielany Warszawskie i Misja Bielany II, to gry przygodowe, przygotowane na zlecenie Urzędu Dzielnicy Bielany. Pierwsza gra jest dostępna na przeglądarkę internetową. Druga – to już normalna gra komputerowa, którą trzeba zainstalować na własnym sprzęcie. W każdej z odsłon naszym zdaniem jest uratować dzielnicę przed jej grożącym niebezpieczeństwem. W pierwszej części wcielamy się w rolę agenta Biura Ochrony Burmistrza, w drugiej reportera gazety Nasze Bielany.

Każda z gier składa się z wirtualnych panoram, połączonych wartką i zaskakującą akcją. Gracz, poznaje naszą dzielnicę, rozwiązując zagadki logiczne. W drugiej zaś części odwiedza także Bielany w Toruniu i w Krakowie. więcej
Zapraszamy do udziału w licznych imprezach kulturalnych i artystycznych odbywających się na Bielanach. Samorząd Dzielnicy, realizując program z zakresu upowszechniania kultury, organizuje imprezy muzyczne, wystawy plastyczne i historyczne, wspiera edukację kulturalną oraz animację ruchu amatorskiego, przygotowuje wydawnictwa.

Planujemy imprezy masowe, środowiskowe, edukacyjne oraz warsztaty twórcze. Proponujemy te działania zarówno dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, jak i starszemu pokoleniu mieszkańców Bielan – emerytom i kombatantom.

Oferta kulturalna przygotowywana jest m.in. w oparciu o lokalne instytucje kultury: Bielański Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Staszica, placówki oświatowe – młodzieżowe domy kultury, kluby spółdzielcze, organizacje pozarządowe oraz parafie. więcej
Wydawca "Naszych Bielan":
Urząd Dzielnicy Bielany
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa

Redakcja:
ul. Żeromskiego 29
tel./fax: (+48) 22 37 33 317 lub 318
e-mail:

Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Magdalena Ulejczyk, Katarzyna Białczyk, Maciej Podczaski i Marcin Domagała
Korekta: Agnieszka Stawiarska więcej
Najstarsze ślady działalności człowieka na współczesnych terenach Bielan pochodzą z epoki kamiennej (znaleziska na terenie Wólki Węglowej) oraz epoki brązu (osada w rejonie Placówki).