Facebook Facebook Instagram Youtube

Budżet Partycypacyjny


Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Obserwujemy, że w proces ten angażuje się, co roku coraz więcej aktywnych mieszkańców, którzy chcą coś zmienić w przestrzeni publicznej i w swoim najbliższym otoczeniu, mają na to pomysł i potrafią go urzeczywistnić poprzez przygotowanie projektu.

 I tak, w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok na Bielanach złożono 174 projekty, na 2016 rok - 186 projektów, a w ostatniej edycji budżetu na 2017 roku aż 191 projektów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Urząd Dzielnicy Bielany, zwiększał kwotę na realizację projektów obywatelskich. W 2015 roku wynosiła ona 1 548 521 zł, w 2016 roku - 3 398 365 zł, w 2017 roku przeznaczyliśmy na budżet partycypacyjny rekordową w całej Warszawie kwotę - 7 527 000 zł i postanowiliśmy ją utrzymać na tym samym poziomie także w najbliższym Budżecie Partycypacyjnym na 2018 rok.

Wszystkim wygranym projektom towarzyszy niezmiennie nasza życzliwość, bowiem jeśli wygrały w głosowaniu to znaczy, że były mieszkańcom potrzebne lub odczuwali ich brak. Są to projekty zarówno inwestycyjne z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska, po projekty oświatowe, z zakresu kultury, sportu, zdrowia, czy spraw społecznych.

W pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego zrealizowaliśmy 9 projektów, w drugiej do realizacji trafiło 48 projektów, z czego znaczna część została już ukończona. Trzecia edycja to aż 70 projektów, które zostaną zrealizowane w 2017 roku i trzecie miejsce w Warszawie, pod względem ich liczby.