Facebook Facebook Instagram Youtube

Instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz dzieci i rodziny


Dom Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej
al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
tel.: (+48) 22 834 26 24
fax: (+48) 22 834 26 24
Dom swoją organizację opiera na zasadach funkcjonowania rodziny, gdzie wymagania wychowawcze idą z autorytetem moralnym, wzajemnym szacunku i odpowiedzialności. Jest placówką koedukacyjną obejmującą pomocą i wsparciem wychowanków w wieku od 3 do 20 lat w następujących formach opieki:
  • opieka całodobowa od 3 roku życia do usamodzielnienia,
  • kameralna grupa usamodzielnienia dla młodzieży starszej. W grudniu 2005 roku grupa młodzieży, dzięki staraniom władz Dzielnicy Bielany, zamieszkała w lokalu przy ul. Wrzeciono 30 uzyskanym gdzie prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe,
  • mieszkania filialne dla młodzieży oczekującej na własne mieszkania,
  • grupa dla dzieci najmłodszych,
  • grupa terapeutyczno – interwencyjna dla dzieci w kryzysowych sytuacjach rodzinnych.

Program wychowawczy nastawiony jest na czasowe zastąpienie dzieciom rodziny, wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie do samodzielnego życia poprzez podjęcie starań w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny naturalnej bądź poszukanie rodziny zastępczej lub adopcyjnej.