Facebook Facebook Instagram Youtube

Instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz dzieci i rodziny


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa
tel.: (+48) 22 864 73 06
fax: (+48) 22 864 73 05
www: http://www.sprbielany.waw.pl
Poradnia od 1999 roku udziela nieodpłatnej pomocy osobom pozostającym w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Celem działania Poradni jest wspieranie rodzin a w szczególności:
 • promocja rodziny i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • udzielanie specjalistycznej pomocy i porad rodzinom,
 • wspieranie rodzin do samodzielnego radzenia sobie z problemami.

W swojej działalności Poradnia proponuje:
 • porady psychologiczne i pedagogiczne,
 • porady prawne,
 • mediacje małżeńskie i rodzinne,
 • terapię indywidualną i grupową,
 • terapię małżeńską i partnerską,
 • terapię rodzinną.

W Poradni działają grupy wsparcia:
 • dla młodych kobiet w sytuacji kryzysu,
 • terapeutyczna dla kobiet po 40 roku życia
 • dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • socjoterapeutyczna dla dzieci z problemem emocjonalnym,
 • socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemami przemocy.

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00-20.00