Facebook Facebook Instagram Youtube

Instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz dzieci i rodziny


Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa "Nasz Dom"
al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
tel.: (+48) 22 834 60 53 wew. 107, 108
fax: (+48) 22 834 60 53
dyrektor: Andrzej Kalisz
Budynek Domu Dziecka Nr 1 – od frontu

Czynne:
Poniedziałek, piątek: godz. 9.00–16.00
Wtorek, środa, czwartek: 9.00–19.00