Facebook Facebook Instagram Youtube

Instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz dzieci i rodziny


Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
tel.: (+48) 22 599 71 00, 22 599 71 20 lub 21
fax: (+48) 22 599 71 01
www: http://www.wcpr.pl
dyrektor: Jolanta Sobczak
Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00