Facebook Facebook Instagram Youtube

Dęby Młocińskie


Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy pod nazwą „Dęby Młocińskie” został utworzony na mocy rozporządzenia Nr 55 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dęby Młocińskie” (Dziennik Urzędowy województwa mazowieckiego Nr 188, poz. 4304 z dnia 17 lipca 2002 r.).

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dęby Młocińskie" o powierzchni 9,26 ha został wyznaczony w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, estetycznych i historycznych.

"Dęby Młocińskie" to pozostałość dawnych Lasów Młocińskich należących niegdyś do starosty warszawskiego. Za czasów saskich były we władaniu królewskiego ministra Augusta III Sasa, Henryka Brühla, który założył tu bażantarnię i zwierzyniec. Ostatni właściciel – pułkownik carski sprzed I wojny światowej założył tu park, czego świadectwem są pozostałości alei grabowej i kasztanowcowej.

W części wschodniej w drzewostanie modrzewiowym znajduje się pomnik ku czci partyzantów z Puszczy Kampinoskiej poległych w czasie Powstania Warszawskiego.Teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego z ponad 180 letnimi dębami porasta zbiorowisko grądu niskiego ponadto występują zbiorowiska typu Pino-Quercetum.

(na podstawie tekstu mgr inż. Grzegorza Bistuły-Prószyńskiego, Warszawska Przyroda, Obszary i obiekty chronione, BOŚ, 2005