Facebook Facebook Instagram Youtube

Automatyczna stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie dzielnicy Bielany


Na Bielanach działa od 2000 r. automatyczna stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza. Zlokalizowana została na terenie Zespołu Szkół Nr 49 przy ul. Tołstoja 2 w Warszawie.

Lokalizacja na terenie szkoły, w środku osiedla mieszkaniowego spełnia wymagania pod względem oddalenia od głównych szlaków komunikacyjnych oraz obiektów przemysłowych i pozwala oceniać stan zanieczyszczenia powietrza pod kątem wpływu na zdrowie mieszkańców.

Teren stacji jest ogrodzony i zabezpieczony przez system alarmowy. Na wydzielonym fragmencie terenu stacji umieszczone są również urządzenia pomiarowe należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

W 2016 roku Dzielnica Bielany wymieniła na nowe część wyeksploatowanych urządzeń pomiarowych. Aktualnie na stacji pracują:

  • Analizator dwutlenku siarki SO2;
  • Analizator tlenku węgla CO;
  •  Analizator pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5;
  • Analizator ozonuO3;
  • Analizator tlenków azotu;
  • Analizator węglowodorów aromatycznych ;

Dane pomiarowe przekazywane są również na bieżąco do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, który prowadzi badanie i ocenę jakości powietrza w województwie mazowieckim. Na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current można znaleźć podane w przystępny sposób informacje m.in. o stanie jakości powietrza w danym momencie przedstawione przy pomocy indeksu jakości powietrza, informacje o ogłaszanych ALERTACH o przekroczeniu norm jakości powietrza oraz informacje o prognozowanej jakości powietrza.

 

Kontakt: 
Danuta Ćwik-Drzewiecka tel.: 22 32 54 380

e-mail: ddrzewiecka@um.warszawa.pl