Facebook Facebook Instagram Youtube

Godziny pracy


Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00
e-mail: sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl

czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

dodatkowo poniedziałki w godzinach 16.00-18.00 pełnią dyżury pracownicy:

  • Wydziału Obsługi Mieszkańców
  • Delegatury BAiSO (komunikacja i ewidencja ludności)
  • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
  • Kasy
  • Urząd Stanu Cywilnego

Straż Miejska - przedstawiciel Straży Miejskiej pełni dyżur w poniedziałek w godz. 9.00-18.00


Terenowy Punkt Paszportowy
czynny w godzinach:

poniedziałek: 10.00-17.30
wtorek-piątek: 8.00-15.30

numer infolinii paszportowej: 222 500 119
e-mail: tpp-bielany@mazowieckie.pl
www: http://www.mazowieckie.pl/ - zakładka paszporty - gdzie można znaleźć całkowitą informację dotyczącą wymaganych dokumentów. http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/paszporty/miejsca-skladania-wnio/113,Warszawa.html - wykazy punktów paszportowych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego wraz z godzinami przyjęć.

 

Przyjęcia mieszkańców przez Burmistrzów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:

Burmistrz – Tomasz Mencina
e-mail: sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl
Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 w pok. 411, ul. S. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie, nr tel. 22 443 47 82.

Zastępca Burmistrza – Magdalena Lerczak
e-mail:sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl
Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00 w pok. 409, ul. S. Żeromskiego 29,
po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie, nr tel. 22 443 47 83.

Zastępca Burmistrza - Grzegorz Pietruczuk
e-mail:sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl
Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 w pok. 409, ul. S. Żeromskiego 29,
po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie nr tel. 22 443 47 84.

Zastępca Burmistrza – Włodzimierz Piątkowski
e-mail:sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl
Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00 w pok. 406, ul. S. Żeromskiego 29,
po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie nr tel. 22 443 47 85.

Zastępca Burmistrza – Artur Wołczacki
e-mail:sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl
Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00 w pok. 406, ul. S. Żeromskiego 29,
po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie nr tel. 22 443 47 86.