Facebook Facebook Instagram Youtube

Zarząd dzielnicy


Tomasz Mencina
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 82
Magdalena Lerczak
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 83
Włodzimierz Piątkowski
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 85
Grzegorz Pietruczuk
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 84
Artur Wołczacki
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 86