Facebook Facebook Instagram Youtube

Delegatury


Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: 22 443 48 49
Naczelnik
Agnieszka Tarczyńska
tel.: (+48) 22 443 48 44
Zakres działań:

Kierownik Działu Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień
Dorota Dąbrowska-Murawska
tel.: (+48) 22 443 48 48

Kierownik Działu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Halina Duszyńska
tel.: (+48) 22 443 48 51

SPRAWY KOMUNIKACYJNE

Rejestracja pojazdów
tel.: (+48) 22 443 48 45
tel.: (+48) 22 443 48 54
tel.: (+48) 22 443 48 55
tel.: (+48) 22 443 48 56
tel.: (+48) 22 443 48 57
tel.: (+48) 22 443 48 58
tel.: (+48) 22 443 48 60

Wydanie uprawnień - PRAWA JAZDY

tel.: (+48) 22 443 48 59

SPRAWY OBYWATELSKIE

Dowody osobiste, zameldowania/wymeldowania, zaświadczenia, udostępniania danych
tel.: (+48) 22 443 48 61
tel.: (+48) 22 443 48 62
tel.: (+48) 22 443 48 63
tel.: (+48) 22 443 48 64
tel.: (+48) 22 443 48 72

Postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych
tel.: (+48) 22 443 48 50
tel.: (+48) 22 443 48 52
tel.: (+48) 22 443 48 53
tel.: (+48) 22 443 48 67