Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Wręczenie certyfikatów WARS I SAWA
11 kwietnia 2018

W dniu 6 kwietnia bieżącego roku Tomasz Mencina Burmistrz Dzielnicy Bielany spotkał się z dyrektorami bielańskich szkół, które otrzymały certyfikat WARS I SAWA. Przyznawany jest na czteroletni okres realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Po upływie tego okresu szkoły mogą ubiegać się o jego bezterminowe przedłużenie, składając wyciąg z systematycznie prowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Wśród 15 szkół, które otrzymały to zaszczytne wyróżnienie, 5 uzyskało certyfikat bezterminowo. Warto nadmienić, że bielańskie szkoły biorą udział w programie już od jego pierwszej edycji.

W tegorocznej edycji zostały wyróżnione:
- Szkoła Podstawowa Nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera - bezterminowo
- Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Mariusza Zaruskiego
- Szkoła Podstawowa Nr 370 w Zespole Szkół Nr 49
- Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego - bezterminowo
- Szkoła Podstawowa Nr 209 im. Hanki Ordonówny
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 214 im. Stanisława Skrypija - bezterminowo
- Szkoła Podstawowa Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
- Szkoła Podstawowa Nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich
- Szkoła Podstawowa Nr 273 im. dr. Aleksandra Landy
- Szkoła Podstawowa Nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego - bezterminowo
- LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego  w Zespole Szkół Nr 49
- LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Zespole Szkół Nr 18
- CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki - bezterminowo
- Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica
- Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Nr 18 
 

Galeria
Pozostałe aktualności