Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Wydział Obsługi Rady Dzielnicy prowadzi nabór kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych
10 września 2018

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy prowadzi nabór kandydatów
do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych

Wybory są zarządzone na 21 października 2018 r. (i ewentualnie II tura - 4 listopada br.)

Zainteresowani mieszkańcy*  proszeni są o zgłaszanie się
do Urzędu Dzielnicy Bielany,
ul. S. Żeromskiego 29, pok. 510, V piętro,
celem umieszczenia na tzw. liście rezerwowej wyborców**

Dieta wynosić będzie:
380,00 zł – przewodniczący,
330,00 zł – zastępca przewodniczącego,
300,00 zł – członek komisji (+ 50% w ponownym głosowaniu)

*) Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych…).

**) W przypadku zgłoszenia przez komitety do obwodowych komisji  wyborczych mniejszej niż wymagana liczba kandydatów, następuje jej uzupełnienie do składu minimalnego spośród wyborców, czyli osób ujętych w stałym rejestrze jednej z gmin na obszarze województwa  (w tym celu tworzona jest tzw. lista rezerwowa wyborców). Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych…).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 22 443 47 93, 22 443 47 98 w godz. pracy Urzędu.

Galeria
Pozostałe aktualności