Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Zgłaszanie Inicjatyw w ramach konkursu S3EKTOR
17 stycznia 2020

Jak co roku miasto stołeczne Warszawa jest organizatorem konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową S3KTOR. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych działań realizowanych w minionym roku przez organizacje pozarządowe na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Jest to jubileuszowa X edycja konkursu. Od 2010 roku nagradzane są najbardziej wartościowe przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców stolicy. W minionych edycjach konkursu udział wzięło ponad 1000 organizacji, a mieszkańcy wyrażali swoje poparcie oddając tysiące głosów na ich zdaniem najciekawsze inicjatywy. Poprzez promocję różnorodnych działań, jakie podejmują organizacje pozarządowe, zachęcamy mieszkańców Warszawy do aktywnego uczestnictwa w tych przedsięwzięciach. Organizacje, których inicjatywy zwyciężą w trzech podstawowych kategoriach, otrzymają nagrody finansowe po 10 000 zł każda. Natomiast nagroda Grand S3KTOR Za całokształt wyniesie 20 000 zł. Dodatkowo w otwartym głosowaniu warszawiacy wybiorą inicjatywę, która otrzyma Nagrodę Mieszkańców, której fundatorem są Tramwaje Warszawskie.

Zgłoszeń można dokonywać w trzech kategoriach podstawowych oraz Grand S3KTOR.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 11 lutego 2020 r. w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

  1. w wersji elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej  https://www.um.warszawa.pl/sektor-zgloszenia/
  2. przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Komunikacji Społecznej (zwanego dalej CKS), na adres: ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa – za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do CKS;
  3. przesłać pocztą elektroniczną na adres: ngo@um.warszawa.pl;
  4. przesłać faksem na numer 22 443-34-02.

Przypominamy zeszłorocznych zwycięzców:

  • W pierwszej kategorii S3KTOR AKTYWIZUJĄCY laureatem została inicjatywa pn. -  Polska Nieodległa, realizowana przez  Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”.
  • W S3KTORZE NOWATORSKIM - laureatem został projekt  Siłownia Szczęśliwej Drogi, realizator Fundacja Szczęśliwej Drogi.
  • S3KTOR PROGRAMOWY - w tym przypadku Kapituła nagrodziła inicjatywę - Zanim Przeminę, której realizatorem było Stowarzyszenie Hospicjum Domowe.
  • NAGRODĘ MIESZKAŃCÓW otrzymała inicjatywa OTWARTA PRACOWNIA JAZDÓW realizowana przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
  • Nagroda specjalna  - przypadła Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
  • NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT GRAND S3KTOR przyznawana organizacji, która prowadzi działania skierowane na rzecz Warszawy i jej mieszkańców co najmniej od dziesięciu lat  została wręczona Stowarzyszeniu Społeczników ARIADNA. Organizacja otrzymała nagrodę finansową w kwocie 20 000 zł.

 Zachęcamy do udziału!

Więcej na stronach:
http://um.warszawa.pl/sektor-zgloszenia
http://www.ngo.um.warszawa.pl/s3ktor

Galeria
Pozostałe aktualności