Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Przemoc karmi się milczeniem
14 stycznia 2021

Jeśli doznajesz przemocy ze strony osoby najbliższej, zwróć się o pomoc. Pamiętaj, nawet w sytuacji epidemii możesz z niej skorzystać.

800 120 002 telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" bezpłatny 24/7 mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Więcej informacji o dostępnej w Warszawie pomocy: um.warszawa.pl/antyprzemocowa/

Galeria
Pozostałe aktualności