Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego uczczona
7 sierpnia 2017

W miejscu walk o lotnisko bielańskie – największej walki Powstania Warszawskiego na terenie Bielan, jak co roku na początku sierpnia spotkali się kombatanci, przedstawiciele wojska, służb i politycy, chcący uczcić to ważne wydarzenie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Pokoju na Młocinach, którą celebrował proboszcz parafii, ksiądz Jan Ujma. Po mszy uczestnicy wydarzenia przeszli przed pomnik upamiętniający walki, gdzie złożono wieńce oraz zapalono znicze. Kwiaty pojawiły się także przed symboliczną mogiłą powstańca.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć kombatantów. Pojawili się przedstawiciele wszystkich ugrupowań zrzeszonych w Bielańskim Klubie Kombatanta. Grupę AK Kampinos reprezentował sekretarz zarządu Krzysztof Makiewicz, a cały Klub – jego przewodniczący – Józef Kassyk. Podziękował zebranym i podkreślał, jak ważne jest, by wciąż pamiętać o naszej niełatwej historii.

Nie zabrakło także przedstawicieli Dzielnicy Bielany. W imieniu Rady i Zarządu wieńce złożyli zastępcy burmistrza: Magdalena Lerczak, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski oraz wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy – Anna Czarnecka i radni: Wojciech Borkowski, Daniel Pieniek, Joanna Radziejewska, Łukasz Świderski, Michał Świderski i Ryszard Zakrzewski.

Pojawili się także posłowie: Andrzej Halicki i Małgorzata Gosiewska, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy - Dariusz Figura, Radny m.st. Warszawy Edmund Świderski oraz przedstawiciele służb. Komendę Rejonową Policji Warszawa V reprezentował jej komendant, młodszy inspektor Lech Bielak a Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Straży Pożarnej nr 6 – zastępca dowódcy jednostki, starszy kapitan inż. Paweł Szymanek.

Wśród gości znaleźli się także Marcin Rudnicki – członek zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, Stowarzyszenie "Razem dla Bielan",  Tomasz Gumowski – przewodniczący zarządu Samorządu Mieszkańców Młocin wraz z Dagmarą Gumowską i Wiesławem Działowym, prezes oddziału Żoliborz-Bielany Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – Maria Wiro-Kiro wraz z Adamem Kalinowskim, Ryszard Gliszewski, Karol Szadurski i Zygmunt Król ze Stowarzyszenia historycznego Solidarność Huta Warszawa oraz delegacje bielańskich szkół.

Wszyscy przemawiający podkreślali by z wydarzeń wojennych wciąż wyciągać wnioski, a o historii pamiętać nie tylko z okazji kolejnych rocznic.

Za pomoc w organizacji uroczystości dziękujemy żołnierzom Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Podczas uroczystości ks. prałat major Bogusław Pasternak oficjalnie został uznany kapelanem bielańskich kombatantów. Odczytano dekret metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza w tej sprawie.

Galeria
Pozostałe aktualności