Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Ku czci poległych i pomordowanych
12 września 2017

Jak co roku, w drugą niedzielę września na pl. Konfederacji oddano hołd poległym bohaterom września 1939 r.

W tym roku, 10 września o godz. 14.00 przy głazie pamiątkowym, którego fundatorem jest Witold Krupowicz, odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca 78. rocznicę ofiarnej walki Żołnierzy 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego, 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej Okręgu Nowogródek oraz Mieszkańców Ziemi Lidzkiej we wrześniu 1939 r.

W uroczystości uczestniczyli: Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK Janusz Frąckiewicz, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Okręg Nowogródek, który również reprezentował Biuro Badań Historycznych IPN -  dr Kazimierz Krajewski, Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Artur Kondrat, Wiceprezes Koła Żołnierzy i Rodzin Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK Piotr Kosowicz. Bielańskie środowiska kombatanckie reprezentował Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta Józef Kassyk,  środowiska Grupy Kampinos AK – sekretarz Irena Wróblewska, a Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników – Prezes Zarządu Krajowego Kazimierz Potocki. W uroczystości wzięli także udział reprezentanci: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, oraz Szarych Szeregów.

Wśród gości obecny był poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek, Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy Dariusz Figura oraz Przewodniczący Komisji Samorządowej Edmund Świderski.
Władze Dzielnicy Bielany reprezentował Burmistrz Tomasz Mencina, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obecni również byli Zastępcy Burmistrza: Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk. Na uroczystości bardzo liczną grupę stanowili radni Rady Dzielnicy Bielany: Wiceprzewodniczący Jan Zaniewski, Renata Banasiak, Joanna Radziejewska, Joanna Tomaszewska, Wojciech Borkowski (zarazem Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa Bielany), Michał Świderski, Łukasz Świderski, Sławomir Umiński i Ryszard Zakrzewski.

W uroczystości uczestniczyli również: przedstawiciele bielańskich służb mundurowych – I Zastępca Komendanta Policji Warszawa V nadkom. Wojciech Turek oraz bryg. Mgr inż. Grzegorz Bugaj, Prezes Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Waldemar Wasiewicz, a także uczniowie z bielańskich szkół.

Uroczystą oprawę wojskową zapewnili żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Obchody poprzedziła uroczysta msza święta o godz. 13.00 w kościele św. Zygmunta, którą celebrował ks. proboszcz Krzysztof Kosk.  

 

Galeria
Pozostałe aktualności