Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Zima w mieście 2018
24 listopada 2017

Punkty zajęć realizujących Warszawski Program
„Zima w mieście 2018” na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

Punkty feryjnych placówek edukacyjnych

1.

Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego, ul. Rudzka 6

15.01-26.01.2018 r.

2.

Szkoła Podstawowa nr 80 im. M. Kownackiej, ul. Aspekt 48

15.01-26.01.2018 r.

3.

Szkoła Podstawowa nr 133 im. S. Czarnieckiego, ul. A. Fontany 3

15.01-26.01.2018 r.

4.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami  Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, ul. J. Kasprowicza 107

15.01-26.01.2018 r.

5.

Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Szegedyńska 11

15.01-26.01.2018 r.

6.

Szkoła Podstawowa nr 293 im. J. Kochanowskiego,  ul. J. Kochanowskiego 8

15.01-26.01.2018 r.

Punkty feryjnych zajęć specjalistycznych

7.

MDK  im. Marii Gwizdak, ul. H.Ch. Andersena 4

15.01-26.01.2018 r.

8.

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a

15.01-26.01.2018 r.

9.

MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39

15.01-26.01.2018 r.

10.

Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

ul. Z. Romaszewskiego 19 (Kino za rogiem)

15.01-26.01.2018 r.

11.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, ul. Z. Romaszewskiego 19

15.01-19.01.2018 r.

12.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 49, al. W. Reymonta 6

22.01-26.01.2018 r.

13.

Mediateka START-META (MultiCentrum), ul. Szegedyńska 13a

15.01-26.01.2018 r.

 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe Miasta Stołecznego Warszawy
w Dzielnicy Bielany

15.01-26.01.2018 r.

14.

Pływalnia CRS Bielany Warszawa, ul. J. Conrada 6

15.01-26.01.2018 r.

15.

Pływalnia CRS Bielany Warszawa, ul. S.B. Lindego 20

15.01-26.01.2018 r.

16.

Hala Sportowa, ul. S.B. Lindego 20

15.01-26.01.2018 r.

 1. Feryjne placówki edukacyjne funkcjonują od poniedziałku do piątku
  w godz. 7.00 – 17.00.
 2. Feryjne placówki edukacyjne pracują w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku).
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki.
 4. Warunki uczestniczenia ucznia w feryjnejplacówce edukacyjnej:
 •  posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika
 • karty kwalifikacyjne uczestnika przyjmowane są w feryjnych placówkach edukacyjnych od 27.11.2017 do 8.12.2017
 • uiszczenie opłaty za posiłki w wysokości 7 zł dziennie. (dokument potwierdzający należy złożyć razem z kartą kwalifikacyjną uczestnika).
 1. Uczestnik programu w feryjnej placówce edukacyjnej otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika, który nie może korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia posiłku przygotowanego w domu.
 3. Z opłat za posiłki zwolnieni są uczniowie korzystający z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika
 5. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w feryjnej placówce edukacyjnej w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.
 6. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki dokonywany będzie w ciągu 30 dni od zakończeniu programu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których uczestnik był nieobecny.
 7. Wszystkie zajęcia prowadzone w feryjnej placówce edukacyjnej w ramach Programu są bezpłatne.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału
  w zajęciach.
 10. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu
Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności