Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


11 lutego 2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 1700

 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

 

 

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 19 stycznia 2021 r.
 4.  Omówienie inwestycji zrealizowanych przez Wydział Infrastruktury
  dla Dzielnicy Bielanyw 2020 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany
  m.st. Warszawy za 2020 rok.
 6. Plan pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2021 rok.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

         

 

 

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Marcin Włodarczyk

 

 

 

Zaproszeni goście

Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Paweł Sondij - Naczelnik Wydziału Infrastrukturydla Dzielnicy Bielany[1]Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania: