Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


18 lutego 2021
Posiedzenie Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Porządek posiedzenia

Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 1630

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 17 z dnia 16.09.2020 r.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego za 2020 rok.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego na 2021 rok.
  6. Kontynuacja prac nad zmianami w statutach bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu.
  7. Sprawy różne, korespondencja.
  8. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Przewodnicząca Komisji

Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Joanna Radziejewska

 

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu[1]Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: