Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


8 czerwca 2021
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 17:00.
Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 17:00
 
Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 
 
Proponowany porządek obrad
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu na temat stanu realizacji bielańskich zadań inwestycyjnych. 
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 
Marcin Włodarczyk
 
Zaproszeni goście
 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Grażyna Pulkowska - Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Paweł Sondij - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany 
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany