Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


10 czerwca 2021
Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Porządek posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Sokratesa - prezentacja i omówienie przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m. st. Warszawy i Zarząd Dróg Miejskich m. st. Warszawy projektu przebudowy ulicy Sokratesa w Warszawie.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 • Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy
 • Przedstawiciele Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m. st. Warszawy
 • Przedstawiciel Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
 • Przedstawiciel Administracji Osiedla Wawrzyszew WSM
 • Przedstawiciel Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 5, 5A, 5B
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 9
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 11B
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 13
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 13B, 13C
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Chomiczówka
 • Przedstawiciele pozostałych bielańskich samorządów mieszkańców

Mieszkańcy chcący wziąć udział w zdalnym posiedzeniu komisji mogą otrzymać link do logowania przesyłając swoje zgłoszenie na adres email: k.borowska2@um.warszawa.pl  do dnia 15 czerwca 2021r.


[1]Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).