Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


12 czerwca 2017
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

79/2017

dzierżawa

Warszawa rejon ul. Wazów 18A cz. dz. ew. nr 42/5, 71/10 z obr. 7-10-03 pow. 6m²

80/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Słonecznikowa dz. ew. nr 61 z obr. 7-08-14 pow. 31m²

81/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Przy Agorze cz. dz. ew. nr 1/2 z obr. 7-07-03 pow. 13m²

82/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Gotycka cz. dz. ew. nr 15/1 z obr. 7-08-07 pow. 334m²

83/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Palisadowa (od ul. Wóycickiego) cz. dz. ew. nr 68/2 z obr. 7-11-01 pow. 100m²

84/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Pasterska cz. dz. ew. nr 80 z obr. 7-10-01 pow. 24m²

85/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Klaudyny dz. ew. nr 251/9 z obr. 7-04-09 KW WA1M/00188532/3pow. 65m²

86/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Grochowiaka dz. ew. nr 93/4 z obr. 7-04-02 KW WA1M/00168769/7pow. 11m²

87/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Perzyńskiego 3 cz. dz. ew. nr 121/7 z obr. 7-05-12 KW WA1M/00532145/0 pow. 10m²

88/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Płatnicza 31 dz. ew. nr 27 z obr. 7-05-11 KW WA1M/00198001/5, dz. ew. nr 28/1 i 28/2 z obr. 7-05-11 KW nr 329073 pow. 59m²

89/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Grochowiaka dz. ew. nr 93/5 z obr. 7-04-02 KW nr 168769 pow. 14m²

90/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Lektykarska 24 dz. ew. nr 227 z obr. 7-04-09 KW nr 317467 pow. 13m²

91/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Schroegera 80 cz. dz. ew. nr 36/1 z obr. 7-05-03 KW WA1M/00514774/6 pow. 39m²

92/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Lisowska 29 dz. ew. nr 6/2 z obr. 7-05-08 KW nr 283150 pow. 19m²

93/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Magiera cz. dz. ew. nr 121/3 z obr. 7-05-12 pow. 52m²

94/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Leśmiana 8 cz. dz. ew. nr 149 z obr. 7-05-09 KW nr 287119 pow. 9,12m²

95/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Duracza 11 dz. ew. nr 57/2 z obr. 7-05-13 KW nr 287586 pow. 18m²

96/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Magiera 13A cz. dz. ew. nr 121/6 z obr. 7-05-12 KW WA1M/00312160/3 pow. 55m²