Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


17 listopada 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

194/2017

dzierżawa

Warszawa , al. Zjednoczenia 46  dz.ew.nr 53/11 z obrębu 7-05-05    KW WA1M/00153434/2 o pow. 501,00 m² 

195/2017

dzierżawa

Warszawa , al. Słowiańska  cz. dz.ew.nr 47/11 z obrębu 7-04-07    KW WA1M/00142650/2 o pow. 201,00 m² 

196/2017

dzierżawa

Warszawa , al. Schroegera 91  cz. dz.ew.nr 25 z obrębu 7-05-06    KW WA1M/00358212/7 o pow. 12,00 m²