Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


23 listopada 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

197/2017

dzierżawa

Warszawa ,Palisadowa (od ul. Wóyckickiego)  cz. dz.ew.nr 68/2 z obrębu 7-11-01    KW WA1M/00167601/5 o pow. 94,93 m²