Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


6 grudnia 2017
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Dz110 Lca 650 mb i sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 Lca 400 mb w ul. Dziwożony
Pliki do pobrania: