Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


11 lipca 2018
Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Pliki do pobrania: