Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


8 lipca 2019
UCHWAŁA Nr 37/XI/2019 RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pliki do pobrania: