Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Realizacja projektu „Hydrofun: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej w Warszawie"
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.50.2017.MMA
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):poniżej 5 225 000 euro
Telefon:22 3733333
Fax:(22) 33 37 382
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2017-08-18
Termin składania ofert:2017-09-04 godz. 13:00
Pliki:
Zobacz pozostałe