Facebook Facebook Instagram Youtube

Poprzednie edycje


 

2015

2016

2017

2018

2019

kwota przeznaczona na budżet partycypacyjny

 

1 548 410 zł

 

3 389 365 zł

 

7 527 000 zł

 

7 527 000 zł

 

7 527 000 zł

 

liczba złożonych projektów

 

106

 

186

 

192

 

202

 

 

195

liczba projektów dopuszczonych do głosowania

 

46

 

137

 

135

 

144

 

w trakcie weryfikacji

 liczba wybranych projektów

 

9

 

48

 

70

 

91

-

 koszt wybranych projektów

 

1 545 373 zł

 

3 266 180 zł

 

6 946 852 zł

 

7 422 678 zł

 

-

frekwencja w %

 

4,8%

 

 

10,9%

 

7,7%

 

7,6%

-

frekwencja   w liczbach

 

6 381 osób

 

14 352 osoby

 

10 227 osób

 

10 052 osoby

-