Facebook Facebook Instagram Youtube

BP2018 – spotkania dyskusyjne


Dyskutuj o tym, czego potrzebujesz!

Co się będzie działo w Twojej okolicy za rok? Sprawdź i powiedz, co o tym myślisz. Twoi sąsiedzi zgłosili pomysły, a Ty możesz pomóc im je ulepszyć.

W każdej dzielnicy odbędą się spotkania, na których prezentowane będą zgłoszone projekty. Jest to czas w którym można porozmawiać o zgłoszonych propozycjach z innymi mieszkańcami, zadać pytania autorom, wyrazić swoje poparcie lub sprzeciw wobec projektu. To bardzo ważne, aby projekty odpowiadały na potrzeby mieszkańców.

Jeśli jesteś autorem projektu, Twoja obecność na spotkaniu, na które otrzymasz zaproszenie jest obowiązkowa. Konieczne jest zaprezentowanie pomysłu. Możesz to zrobić osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela. W sytuacji, gdy tego nie zrobisz Twój pomysł zostanie uznany za wycofany i nie będzie dalej rozpatrywany. Na spotkaniu będą również obecni pracownicy Urzędu oraz członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem spotkań.