Facebook Facebook Instagram Youtube

Zespół ds. BP dla Dzielnicy Bielany


W skład Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Bielany na rok 2019 wchodzą następujący członkowie:

    I.   Przedstawiciele Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w tym:

1.   Ilona Popławska – Radna Klubu PO

2.   Łukasz Świderski – Radny Klubu PIS

3.   Anna Czarnecka – Radna Niezrzeszona

   II.   Przedstawiciele Samorządu Mieszkańców, w tym:

1.   Barbara Antoniewicz – Samorząd Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka

2.   Zofia Sudra-Czerwińska – Samorząd Mieszkańców Piaski

3.   Anna Jakubiec-Puka – Samorząd Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany”

4.   Zygmunt Morawski – Samorząd Mieszkańców Wawrzyszew

5.   Ewa Turek – Samorząd Mieszkańców Ruda

 III.   Przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym:

1.   Wiesław Oziębło – Stowarzyszenie „Vis Major”

2.   Marek Harasimowicz – Fundacja AM Tenis

3.   Magdalena Żanowska – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”

4.   Sylwia Zawadzka – Stowarzyszenie Viva la Musica

5.   Marcin Głuszak – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”

 IV.   Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w tym:

1.   Jerzy Kropacz

2.   Agnieszka Dąbrowska

3.   Marlena Budziszewska

4.   Alicja Sienkiewicz-Górnicka

5.   Joanna Czapska

6.   Małgorzata Sokół

  V.   Przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Bielany

1.   Wojciech Dziekoński

 VI.   Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy

1.   Bartłomiej Pilaszek

VII.   Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w tym:

1.   Sylwia Lacek – Podinspektor, Koordynator budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Bielany

2.   Katarzyna Białczyk – Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany

3.   Wojciech Krawczuk – Główny Specjalista w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany

4.   Edyta Gierczak – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

5.   Krystian Lisiak – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany.