Facebook Facebook Instagram

Szkoły wyższe


Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
 ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
 tel.: (+48) 22 834 04 31
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
 tel.: (+48) 22 569 37 00, 22 569 37 12
Papieski Wydział Teologiczny, Sekcja św. Jana Chrzciciela
 ul. Dewajtis 3 , 01-815 Warszawa
 tel.: (+48) 22 869 98 90
Poradnia Rodzinna - dzieci i dorośli (ul. Klaudyny)
 ul. Klaudyny 32, Warszawa
 tel.: (+48) 22 833 00 00
Przychodnia Elbląska
 ul. Elbląska 35, Warszawa
 tel.: (+48) 22 633 42 77
Przychodnia Felińskiego
 ul. Felińskiego 8, Warszawa
 tel.: (+48) 22 839 24 40
Przychodnia Kochowskiego
 ul. Kochowskiego 4, Warszawa
 tel.: (+48) 22 839 47 36
Przychodnia przyszpitalna
 ul. Cegłowska 80, Warszawa
 tel.: (+48) 22 569 04 70, 22 864 20 00
Przychodnia Rejonowa (całodobowa, ul. Żeromskiego)
 ul. Żeromskiego 13 , Warszawa
 tel.: (+48) 22 834 24 31
Przychodnia Rejonowa (ul. Conrada)
 ul. Conrada 15, Warszawa
 tel.: (+48) 22 663 21 54 (dla dorosłych ), 22 663 21 56 (dla dzieci)