Wydziały Urzędu

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany
Naczelnik Barbara Skłodowska
e-mail:
ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 373 31 10
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy należy w szczególności:

1) sprawy gminnych zasobów lokalowych m.st. Warszawy, ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych, w tym:
a) wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu lokalowego m.st. Warszawy,  położonych na obszarze dzielnicy lub przekazanych do dyspozycji dzielnicy,  
b) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach dodatków mieszkaniowych,
c) realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych,
d) realizacja spraw obniżek czynszów należnych m.st. Warszawie od lokatorów,
e) wynajmowania pomieszczeń tymczasowych wchodzących do zasobu tymczasowych pomieszczeń dzielnicy lub wynajętych od podmiotów innych  niż m.st. Warszawa;

2) przygotowywanie projektów finansowych, bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz dotyczących działalności Wydziału;

3) prowadzenie nadzoru nad działaniami jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym, przekazanymi do kompetencji Dzielnicy;

4) inne sprawy określone w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Członkom Zarządu Dzielnicy bądź pracownikom Wydziału.