Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców MŁOCIN


Samorząd Mieszkańców MŁOCIN

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95
e-mail: samorzad.mlociny@wp.pl

FACEBOOK

Tomasz Gumowski – Przewodniczący  Rady Samorządu
Joanna Pietrewicz – Wiceprzewodnicząca  Rady Samorządu

Skład Zarządu Samorządu Mieszkańców Młocin:

 • Agnieszka Gola - wiceprzew. Zarządu Samorządu
 • Wiesław Działowy  - członek  Zarządu Samorządu
 • Jacek Jeżewski  - członek  Zarządu Samorządu
 • Wiktor Kurcewicz  - członek  Zarządu Samorządu

Członkowie Rady Samorządu Mieszkańców Młocin:

 1. Joanna Glinka
 2. Joanna Grocka
 3. Dagmara Gumowska
 4. Paulina Jędraszewska
 5. Dariusz Kwiecień
 6. Kazimierz Miszczak
 7.  Mieczysław Skoczylas
 8. Joanna Stęporowska
 9. Mira Kantor – Pikus


Teren działania Samorządu: 
obszar w granicach ulic: brzeg Wisły, ul. Prozy, ul. Zgrupowania AK Kampinos,  ul. Książąt Mazowieckich, ul. Improwizacji, granica Huty Arcelor Mittal Warszawa, ul. Anny Jagiellonki, oś drogi leśnej (dawna ul. Dankowicka),  granica   administracyjna Dzielnicy Bielany z Gminą Łomianki, ul. Pułkowa, ul. Dziwożony do Wisły.

Tablica informacyjna:
- przy ulicy Dzierżoniowskiej róg ulicy Trylogii,
- przy ulicy Muzealnej róg ul. Pułkowej.

Termin ostatnich wyborów -  28 września 2016 r. , frekwencja wynosiła 8,65 % uprawnionych do głosowania.