Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców RADIOWO


Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95


Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: Estrady, osią ul. Energetycznej, przedłużeniem ul. Energetycznej do ul. K. Wóycickiego, Wólczyńską, Rokokową, T. Nocznickiego, Wólczyńską, granicą terenu Przedsiębiorstwa CEMAT (z włączeniem terenu), granicą Fortu Wawrzyszewskiego (z wyłączeniem terenu Osiedla Wieża) i granicą Dzielnicy Bemowo.

Tablica informacyjna: ul. Arkuszowa przy ul. Kampinowskiej (pawilon WSS naprzeciw tablicy urzędu.

Przewodniczący Zarządu SM Radiowo - Bogdan Bajak
Zastępca Przewodniczącego  Zarządu SM Radiowo  - Piotr Oleksiak
Członek  Zarządu SM Radiowo   - Agnieszka Pawica

 

Przewodniczący Rady SM Radiowo  - Witold Rugowski

Zastępca Przewodniczącego Rady SM Radiowo  - Radosław  Bałdak  

Członkowie Rady SM Radiowo: 

Aleksandra  Bogusławska

Jolanta Całka  

Dorota  Dusik

Wiesław Krawczyk

Janusz  Malanowski  

Marta Mazurkiewicz

Ewa  Muszkatel

Sylwia Skwierczyńska

Adam Szafraniec

 Bogumiła Szlązak        

 

Data ostatnich wyborów – 16 lutego 2018 r. – frekwencja wyniosła – 5,8%