Wykaz spraw

Załatw sprawę w urzędzie
Działalność gospodarcza
Stanowiska
34 i 36

tel. 22 37 33 215, 22 37 33 218,
22 37 33 220
 • rejestracja nowej działalności gospodarczej
 • zmiana, wykreślenie, zawieszenie i wznowienie działalności
 • więcej
Zasoby lokalowe
Stanowiska
46, 47, 48

tel. 22 37 33 062
 • przydział lokali komunalnych/socjalnych
 • dodatki mieszkaniowe
 • obniżki czynszu
 • zamiana lokali
 • więcej
Architektura i Urbanistyka
Stanowiska
40-43

tel. 22 37 33 063
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - warunki zabudowy
 • pozwolenie na budowe
 • zgłoszenie robót budowlanych
 • zaświadczenie o samodzielności lokali
 • więcej
Drogownictwo, Infrastruktura, Ochrona Środowiska
Stanowiska
40-43

tel. 22 37 33 063
 • zajęcie pasa drogowego (handel, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty, prowadzenie robót)
 • utrzymanie dróg gminnych
 • wycinka drzew
 • więcej
Geodezja i Nieruchomości
Stanowisko
40-43

tel. 22 37 33 063
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów, kartoteki budynków
 • zmiany w ewidencji gruntów
 • dzierżawa nieruchomości
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, bonifikaty
 • więcej
Informacja podatkowa, alkohol – zezwolenia
Stanowiska
44-45

tel. 22 37 33 064
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych
 • informacje dotyczące otrzymanych wezwań i postanowień w zakresie ww. podatków
 • zezwolenie na sprzedaż/podawanie alkoholu
 • więcej
Podatki i opłaty lokalne
Stanowisko
5

tel. 22 37 33 555
 • informacje księgowe oraz wystawianie dowodów wpłat z tytułu: podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku od środków transportowych dla osób fizycznych, użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, przekształcenia
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
 • więcej
Kasy
Stanowisko
2, 3, 4

tel. 22 37 33 552
tel. 22 37 33 553
tel. 22 37 33 554
 • wpłaty podatków i opłat na podstawie wystawionych dowodów wpłat przy stanowisku 5
 • bezpośrednio w kasie uiszczana jest opłata skarbowa za pełnomocnictwa, zaświadczenia, opłaty USC i inne (stanowiska 2-4)
 • bezpośrednio w kasie dokonywane są wypłaty (dodatki mieszkaniowe, diety, ryczałt za paliwo) – stanowisko 2
 • więcej
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
Stanowiska
7, 8, 9

tel. 22 37 33 119
tel. 22 37 33 116
tel. 22 37 33 117
 • wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny
 • wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
 • wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • zaświadczenia, uzupełnienie dokumentów w związku z wezwaniem, zapoznanie się z aktami sprawy w związku ze wszczęciem postępowania
 • więcej
Rejestracja pojazdów, prawa jazdy
Stanowiska
od 11 do 20

rejestracja pojazdów
tel. 22 37 33 011
tel. 22 37 33 014
tel. 22 37 33 139
prawa jazdy
tel. 22 37 33 017
tel. 22 37 33 019
tel. 22 37 33 140
prawa jazdy zatrzymane
tel. 22 37 33 140
 • rejestracja pojazdów
 • prawa jazdy
 • prawa jazdy zatrzymane
 • więcej
Meldunki i dowody osobiste
Stanowiska
od 21 do 30

ewidencja ludności i dowodów osobistych
tel. 22 37 33 046
tel. 22 37 33 047
tel. 22 37 33 147
tel. 22 37 33 148
meldunki
tel. 22 37 33 046 tel. 22 37 33 147
 • wydanie dowodu osobistego
 • meldunki
 • wydawanie zaświadczeń z akt ewidencyjnych
 • poświadczanie zameldowania
 • więcej