Komenda Rejonowa Policji

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Serwis internetowy Komendy: http://zoliborz.policja.waw.pl

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V swoim zasięgiem obejmuje dwie dzielnice - Bielany i Żoliborz, w skład jej struktury wchodzą:
 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
 • Wydział do spraw Nieletnich i Patologii,
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą,
 • Zespół Kontroli, Kadr i Szkolenia
 • Zespół Wspomagający i Ochrony Informacji Niejawnych
 • Komisariat Policji Warszawa Żoliborz.


Komenda Rejonowa mieści się w dwóch obiektach.
 • Główna siedziba mieści się przy ul. Żeromskiego 7, urzęduje tam Komendant Rejonowy oraz jego Zastępca ds. kryminalnych. Znajdują się tam Wydziały Dochodzeniowo-Śledczy, dw. z Przestępczością Gospodarczą, Kryminalny, ds. Nieletnich i Patologii, Zespół Kontroli, Kadr i Szkolenia, Zespół Wspomagający i Ochrony Informacji Niejawnych. W Komendzie przy ul. Żeromskiego znajduje się również Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych oraz Referat Dyżurnych.

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
  ul. Żeromskiego 7
  01-887 Warszawa Oficer Dyżurny
  tel.: (22) 603 71 55
  fax: (22) 603 63 60
  Pomocnik Oficera
  tel.: (22) 603 71 56
  Recepcja
  tel.: (22) 603 12 23
  Oficer Prasowy - mł.asp. Elwira Brzostowska
  tel.: (22) 603 18 94
  fax: (22) 603 18 92
  e-mail:

 • Drugi obiekt mieści się przy ul. Broniewskiego 58, urzęduje tam I Zastępca Komendanta. Znajduje się tam Wydział Prewencji Komendy Rejonowej nr 5 obejmujący zasięgiem Rewiry I, II, III, IV.

  Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji nr V
  ul. Broniewskiego 58, Warszawa

  Oficer dyżurny
  tel.: (22) 603 22 01
  112 lub 997
  fax: (22) 603 22 50


Kierownictwo Komendy Rejonowej Policji Warszawa V
 • insp. Andrzej Miksa,
  Komendant Rejonowy Policji Warszawa V
 • podinsp. Dariusz Zalesiński,
  I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V (ds. prewencji)
 • podinsp. Sylwester Kunkowski,
  Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V


Kontakt:
 • Wydział Prewencji
  tel.: (22) 603 22 02

 • Wydział Kryminalny
  tel.: (22) 603 11 03

 • Wydział Dochodzeniowo – Śledczy
  tel.: (22) 603 71 30, 603 10 86

 • Wydział do spraw Nieletnich i Patologii
  tel./fax.: (22) 603 60 44, tel.: (022) 603 71 35

 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
  tel.: (22) 603 71 40

 • Zespół Kontroli, Kadr i Szkolenia
  tel.: (22) 603 10 12

 • Zespół Wspomagający i Ochrony Informacji Niejawnych
  tel.: (22) 603 18 94

 • Dyżurny KRP Warszawa V
  tel.: (22) 603 71 55, 603 71 56

 • Oficer prasowy
  tel.: (22) 603 18 94, fax.: (22) 603 18 92