Facebook Facebook Instagram Youtube

ul. Przy Agorze 6


Prezydent m.st. Warszawy
informuje,

 

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Przy Agorze 6, stanowiącej własność m.st. Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00523828/6, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 110 i 114/20 o pow. 2366 m2 w obrębie 7-07-02.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2016 r. o godz. 11:00
w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy w Wydziale Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, pok. nr 112, I piętro, tel. (0-22) 443 21 71, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, w serwisie „Nieruchomości miejskie”.

 

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/GK/Bielany__Ogloszenie_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_zabudowan.htm

 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci