Aktualności

Ostatnie wydarzenia:
Bezpłatnych porady prawne dla kobiet w trudnej sytuacji  15 maja 2009
W czerwcu 2009 r. w siedzibie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Z. Nałkowskiej 11, będą prowadzone dodatkowe dyżury poradnictwa prawnego w zakresie:

  • spraw alimentacyjnych
  • władzy rodzicielskiej
  • rozwodu
  • separacji
  • podziału majątku
  • przemocy domowej

Dyżury od dnia 1.06.2009 r. prowadzone będą w kolejne poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-12.00.

Zapisy telefoniczne pod nr. (+48) 022 835 43 42 lub 834 30 56, a także zgłoszenia osobiste w siedzibie PIK.

Dyżury prawne prowadzone będą w ramach kampanii „AVOV kontra przemoc” realizowanej w partnerskiej współpracy przez Avon Cosmetics Polska i Fundację „Centrum Praw Kobiet” przy wsparciu Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.